ijsvereninging nieuwerkerk
ijsvereniging

Informatie

Schaatsen is in Nederland de oudste vorm van sportieve activiteit.
En nog steeds is schaatsen, wanneer er natuurijs ligt, de meest omvangrijke recreatievorm in ons land. Honderdduizenden mensen zijn dan te vinden op de talloze Hollandse ijsbanen en er rijden tienduizenden schaatsers toertochten wanneer de winter zich van zijn beste kant laat zien.

Zoals in vrijwel alle plaatsen van Nederland het geval is, heeft ook Nieuwerkerk een ijsvereniging. Al sinds 1893! Het is daarmee de oudste, nog bestaande vereniging van het dorp. Een vereniging die zich ten doel stelt: "Het beheer van de plaatselijke ijsbaan tot nut van de inwoners van Nieuwerkerk en omgeving en het bevorderen van de schaatssport in het algemeen." De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nr. 22054552, heeft statuten en een gekozen bestuur. Er zijn c.a. 1.000 leden en 80 donateurs. Het bestuur bestaat uit 5 personen en op de vrijwilligerslijst staan meer dan 20 mensen die voor de nodige ondersteuning kunnen zorgen. Meer over de geschiedenis van de vereniging is te lezen in de rubriek Historie.

 

Donderdag 2 februari 2012 IJsbaan 't Winterhof

  Bezoekadres:

  Kluunpad 1  4306 AN  Nieuwerkerk (Zld)

 

 

 

 

 

 

Sinds december 2006 kan er worden geschaatst op een ruime en veilige ijsbaan gelegen aan het Kluunpad achter de Unastraat. In december 2007 werd er voor het eerst echt op geschaatst. De nieuwe ijsbaan werd toen ook officieel en feestelijk in gebruik genomen. Na 2007 kon er ook in 2009, 2010, 2012, 2013, 2018 en 2021 geschaatst worden op het 't Winterhof, zie de fotoalbums van die jaren onder knop Foto's. 

De ijsbaan bestaat uit een ovaal van 42 x 130 meter met daaraan vast een oefenpunt van 20 x 50 meter. Het totale ijsoppervlak is 6.000 m2. De baan is een zg. landijsbaan die met gras is ingezaaid. Op 40 cm diepte ligt een plasticfolie ingegraven met daar bovenop een afsluitbaar drainagesysteem. Begin december gaat de drainage dicht en wordt met een eigen pomp ongeveer 20 cm zoet water op de baan gezet.

Tijdens een in 2009 gehouden enquette is de ijsbaan door de jeugd van Nieuwerkerk gekozen als leukste voorziening van het dorp.

Toegang ijsbaan

 • Toegang via individueel lidmaatschap: € 4,- per jaar  
 • Toegang via gezinslidmaatschap voor gezinnen (wonend op 1 adres!): € 7,- per jaar
 • Kinderen mee via gezinslidmaatschappen
 • Kijk voor aanmelden verder bij Lid worden
 • Geen inschrijfkosten voor nieuwe leden
 • Mensen die al eerder lid waren en zich opnieuw aanmelden tijdens een ijsperiode betalen het dubbele tarief
 • Eéndags-toegangskaartjes voor mensen die geen lid willen worden omdat ze elders wonen maar wel een keer willen schaatsen: € 2,50 

 

Reglement IJsbaan 't Winterhof IJsvereniging Nieuwerkerk

 1. Het betreden van de ijsbaan gebeurt op eigen risico;

 2. IJsverenging Nieuwerkerk doet er alles aan om de veiligheid van de schaatsers te waarborgen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel opgedaan op of rond de ijsbaan;

 3. Voor de veiligheid tijdens het schaatsen raden wij u aan om beschermende kledingstukken te dragen;

 4. Handschoenen zijn verplicht! (i.v.m. voorkomen van hand/vingerletsel bij valpartijen: schaatsen zijn scherp!);

 5. Snelle rijders aan de buitenkant van de ovaal;

 6. Schaats aan de buitenkant van de ovaal altijd linksom (tegen de wijzers van de klok in);

 7. Probeer zoveel mogelijk rekening te houden met de andere schaatsers, geef elkaar de ruimte;

 8. IJshockey is toegestaan zolang hierbij andere schaatsers niet worden gehinderd;

 9. Sleetjes op het ijs zijn slechts toegestaan t.b.v. de allerjongste kinderen;

 10. Spelletjes (zoals slingeren) met sleetjes zijn verboden;

 11. Verhinder het vegen van de baan niet!

 12. Blijf uit de buurt van de veegmachine!

 13. Niet-schaatsers niet op het ijs;

 14. Het gooien van sneeuw- en ijsballen is niet toegestaan!

 15. IJsvereniging Nieuwerkerk is niet verantwoordelijk voor diefstal van uw spullen;

 16. Het is niet toegestaan bier of sterke drank mee te nemen / op het ijsbaanterrein te nuttigen.                                                                             

 

Kluunpad

In de zomer van 2011 is het pad vanaf de Unastraat naar de ijsbaan door de gemeente Schouwen-Duiveland voorzien van een echte straatnaam: Kluunpad. Deze naam is na overleg met de dorpsraad door de ijsvereniging aangedragen. Heel leuk dat de gemeente deze naam over wilde nemen.

 

IJsbaan in aanleg, zomer 2006

IJsbaan in aanleg, zomer 2006